Tarieven

Hieronder vind je de lijst met tarieven.

AANGEPASTE PRIJZEN VANAF 05/08/2022

Door een wetswijziging is het vanaf 1 juli 2022 verplicht om bij de verhuur van gemeubelde logies voor minder dan drie maanden en met extra diensten, 6% BTW aan te rekenen. Ook zijn de energieprijzen en andere materiaalkosten door de corona-crisis gestegen. Daardoor zijn wij als Camping Zilvermeer genoodzaakt om een aanpassing van onze tarieven door te voeren voor verblijf in de blokhutten, bivak en kampeerhutten. Om tegemoet te komen aan onze klanten, hebben we beslist om daarom vanaf nu bij de verhuurprijs voor deze verblijfsaccommodaties de lakenpakketten inclusief aan te bieden. Voor de meest recente tarieven raadpleeg de brochure in bijlage.

PRIX AJUSTÉS À PARTIR DU 05/08/2022

En raison d'une modification de la loi, à partir du 1er juillet 2022, il est obligatoire de facturer une TVA de 6 % lors de la location d'un logement meublé pour une durée inférieure à trois mois et avec des services supplémentaires. Les prix de l'énergie et d'autres coûts matériels ont également augmenté en raison de la crise corona. Cela signifie que le camping Zilvermeer est obligé d'ajuster ses tarifs pour les séjours dans les cabanes en bois, les bivouacs et les cabanes de camping. Afin de satisfaire nos clients, nous avons donc décidé d'offrir les paquets de linge de lit dès maintenant dans le prix de location de ces logements. Pour les tarifs les plus récents, veuillez consulter la brochure ci-jointe.

ANGEPASSTE PREISE AB 05/08/2022

Aufgrund einer Gesetzesänderung müssen ab dem 1. Juli 2022 bei der Vermietung von möblierten Unterkünften mit einer Dauer von weniger als drei Monaten und mit zusätzlichen Dienstleistungen 6 % Mehrwertsteuer berechnet werden. Auch die Energiepreise und andere Materialkosten sind aufgrund der Korona-Krise gestiegen. Dies bedeutet, dass wir vom Campingplatz Zilvermeer gezwungen sind, unsere Preise für Aufenthalte in Blockhütten, Biwaks und Campinghütten anzupassen. Um unseren Kunden entgegenzukommen, haben wir daher beschlossen, die Bettwäschepakete ab sofort im Mietpreis für diese Unterkünfte anzubieten. Die aktuellen Tarife entnehmen Sie bitte der beigefügten Broschüre.

ADJUSTED PRICES FROM 05/08/2022

Due to a change in the law, as of 1 July 2022 it is compulsory to charge 6% VAT when renting out furnished accommodation for less than three months and with additional services. Energy prices and other material costs have also risen due to the corona crisis. This means that we at Zilvermeer Camp Site are forced to adjust our rates for stays in log cabins, bivouacs and camping huts. In order to accommodate our customers, we have therefore decided to offer the bed linen packages as of now in the rental price for these accommodations. For the most recent rates please see the attached brochure.

_Z7N0396.NEF

Ben je een Zilvermeerfan? 

Vanaf 1 april 2022 is een jaarabonnement of gezinsabonnement opnieuw te koop aan de kassa's van de daginkom (inkom strand, Zilvermeerlaan 2) tijdens de openingsuren van de kassa’s (zie hier voor openingsuren).

Het jaarabonnement kan je ook bestellen via de webshop. Nadien ontvang je een voucher die je inwisselt aan de kassa voor je definitieve abonnement-badge.