Kwaliteit

ISO 14001

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer heeft, samen met de Provincie Antwerpen, de ISO 14001 norm, een internationale milieunorm, behaald. De norm garandeert dat de provincie voldoet aan de wettelijke en andere milieueisen en dat er een actief verbeteringsbeleid wordt gevoerd. Om dit ten uitvoer te brengen is een milieumanagementsysteem uitgewerkt, waarin doelstellingen worden bepaald, uitgevoerd en geëvalueerd. 

Krachtlijnen van het milieubeleid

  • wetgeving naleven
  • rationeel gebruik van water, energie en grondstoffen
  • afval voorkomen, sorteren en correct afvoeren
  • lucht- en waterverontreiniging vermijden
  • milieu-incidenten voorkomen
  • ecologisch en sociaal aankopen
  • milieubewust handelen
  • communicatie met belanghebbenden

Wij kozen ervoor om de sanitaire gebouwen voor onze kampeerders zo milieuvriendelijk mogelijk te bouwen. Er werd een groendak voorzien, dat zorgt voor extra isolatie en een vertraagde regenwaterafvoer. Het douche water wordt opgewarmd door zonnecollectoren. Die installatie is natuurlijk perfect voor het Zilvermeer, omdat we in de zomermaanden de meeste bezoekers hebben. Hierdoor besparen we jaarlijks enkele duizenden kubieke meters gas. De toiletten en urinoirs worden gespoeld met vijverwater. Ook de afspuitplaats voor de voertuigen buiten, is aangesloten op het vijverwatercircuit.

Toegankelijk_A_label

Toegankelijkheid Toerisme Vlaanderen

Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer doet extra inspanningen om ook personen met een handicap gepast te kunnen ontvangen.

Het domein behaalde hiervoor het Vlaamse label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het basistoegankelijk voor personen met een handicap is.

Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

logo groene sleutel

Kwaliteitsmerk Green Key

Dankzij de inspanningen die het Zilvermeer doet voor duurzaam en milieuvriendelijk toerisme, kreeg het domein het ecolabel van de “Green Key”.

Je moet aan strenge voorwaarden rond milieu beantwoorden om de Green Key te kunnen verkrijgen. Meer info vind je op de website van de Green Key.

De Green Key is een internationaal programma van de Foundation for Environmental Education (FEE). In Vlaanderen wordt de Green Key beheerd door GoodPlanet Belgium, met de steun van Toerisme Vlaanderen.
 

blauwe vlag

Blue Flag

De Blue Flag is een internationaal kwaliteitskeurmerk dat in Vlaanderen wordt uitgereikt door GoodPlanet Belgium en de Foundation for Enviromental Education (FEE). Jachthavens en zwemvijvers kunnen zich hiermee onderscheiden op het vlak van waterkwaliteit, interne milieuzorg, milieueducatie en veiligheid. Zilvermeer heeft de Blauwe Vlag behaald, het kwaliteitslabel dient elk jaar hernieuwd te worden. 

www.blueflag.be

PK7

Pure Kempen

Pure Kempen is een kwaliteitsmerk waarmee producenten van streekeigen goederen en diensten uit de Antwerpse Kempen zich kunnen onderscheiden van hun collega’s uit andere regio’s. Zilvermeer neemt hieraan eveneens deel. Voor dit Europees project werkt Rurant vzw samen met Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA), vzw Kempens Landschap en Boerenbond Projecten.

Fietsvriendelijk label 2016 JPG

Fietsvriendelijk Label

Er zijn 10 verplichte en daarnaast een aantal bijkomende criteria waaraan logies moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning als fietsvriendelijk logies. Zo moet een fietsvriendelijk logies op maximum 5 kilometer gelegen zijn van een recreatieve fietsroute, een fietsnetwerk of een Landelijke Fiets-route (LF-route). Daarnaast moet er bijvoorbeeld ook voldoende ruimte zijn om de fietsen te stallen en moet er een fietsreparatieset, een EHBO-kit en uitgebreide fietsinformatie beschikbaar zijn.