Over deze website

Over deze website

Welkom op de website van het Zilvermeer. Op deze webpagina vind je informatie over de disclaimer en ons cookie beleid. Ons privacybeleid vind je terug op de aparte pagina privacybeleid.

1. Disclaimer*

* aangepast op 17/04/2018

1.1. TOEPASSING

Deze website wordt beheerd door het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden. Het Zilvermeer kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over het Zilvermeer, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van het Zilvermeer die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 014 82 95 00.

Alhoewel het Zilvermeer zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert het Zilvermeer niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert het Zilvermeer een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kan u het Zilvermeer contacteren op volgend e-mailadres: info@zilvermeer.be.

1.3. AANSPRAKELIJKHEID

Het Zilvermeer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

U dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. Het Zilvermeer verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Het Zilvermeer kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. INTELLECTUELE EIGENDOM

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.  Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van het Zilvermeer, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van het Zilvermeer.

1.5. E-MAILVERKEER

Op elke e-mail van Het Zilvermeer is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het Zilvermeer is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien u een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

2. Cookie policy

Het Zilvermeer maakt gebruik van cookies en wil de bezoekers van de website informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of op een ander toestel met internettoegang (smartphone, tablet,…) worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Ze worden in een specifieke map op uw harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als een bezoeker naar een bepaalde website terugkeert dan kan die pagina door middel van de cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor uw computer. Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website, …  Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website.

WIE PLAATST EN BEHEERT COOKIES?

 • First party cookies
  First party cookies zijn cookies die het Zilvermeer zelf beheert.
 • Third party cookies
  Third party cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek aan of gebruik van een webpagina van de groep provincie Antwerpen. Third party cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan of gebruik van een webpagina van het Zilvermeer aan derden verzonden worden.

WELKE FUNCTIE HEBBEN DE COOKIES?

 • Verplichte, technische cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Bijvoorbeeld om te navigeren tussen de verschillende webpagina’s tijdens uw browsersessie en om formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies zijn belangrijk om de website goed te laten functioneren (bijv. cookies voor log-in of registratie, een cookie die bijhoudt of u in de cookiebalk op ‘ok’ geklikt hebt of niet). Zij zorgen voor een betere surfervaring voor onze bezoekers en maken de website gebruiksvriendelijker.
 • Performantie-analyse cookies
  Het Zilvermeer gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen we statistische analyses maken. Deze statistieken geven ons inzicht in: hoe vaak worden de webpagina’s bezocht, welke webpagina’s worden het langst bekeken, hoe komen bezoekers op onze website, … Hierdoor kan het Zilvermeer de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en continu optimaliseren.
  De webanalysetool die het Zilvermeer hiervoor gebruikt is Google Analytics. Het privacybeleid van Google kan u raadplegen op http://www.google.com/privacypolicy.html.
 • Socialemediacookies
  De website kan inhoudselementen van derde partijen bevatten, waarbij inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, op onze webpagina’s getoond wordt, bijv. filmpjes van YouTube. Verder kan de content van de website door middel van buttons via sociale media gedeeld worden.
  Hiervoor kunnen sociale media cookies plaatsen via de webpagina’s. YouTube bijv. gebruikt cookies om de bandbreedte te controleren, zodat de video correct wordt afgespeeld, en om het gebruik van hun diensten bij te houden.
  Voor meer info hieromtrent verwijzen we naar de verklaringen die deze sociale media op hun eigen websites geven: Facebook, Twitter, YouTube.

U kan het gebruik van cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt.  U kan ook de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen.  Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert. Indien U dit verkiest, kan u onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van uw browser.  Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browsers (https://support.google.com/https://support.mozilla.org,https://support.microsoft.com/).