Update coronamaatregelen 24/03/2021: vanaf 27/03 met 4 personen samen naar buiten

publish date
24.03.2021

Het Overlegcomité besliste op 24/03 verstrengde maatregelen aan te kondigen.

Wat betekent dit voor Zilvermeer?

“Vanaf 27/03 met 4 personen samen naar buiten"

  • Het verbod op samenscholingen buiten wordt teruggedraaid naar een groep van maximum 4 personen vanaf 27/03.
    (Kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld. Gezinnen groter dan vier mogen zich met meer verplaatsen.)

Deze maatregel geldt voor 4 weken.

De aanwezigen respecteren de onderlinge afstand van 1,5 meter. Wanneer dit onmogelijk gaat, geldt de mondmaskerplicht.
In de speeltuin is het dragen van een mondmasker steeds verplicht.

  • De nachtklok van 24 tot 5 uur blijft behouden.

Genieten van een veilig bezoek?
Op onze corona infopagina vind je alle informatie terug.
 

Camping
Reserveer steeds vooraf je kampeerplaats via https://webshop.zilvermeer.be/overnachten

Dagrecreatie
Je kan het Zilvermeer vanaf 01/04 enkel bezoeken na aankoop van een dagticket via de webshop:

https://webshop.zilvermeer.be/

Binnen enkele dagen zijn deze dagtickets beschikbaar voor verkoop.

Meer info: www.info-coronavirus.be   

Een zomer met minder zorgen ligt binnen ons handbereik.
Houd vol, houd afstand, bescherm jezelf en je naasten.

_ _ _

The Consultation Committee decided on 24/03 to announce stricter measures.

What does this mean for Zilvermeer?

"From 27/03 onwards, 4 people to go outside together".

  • The ban on gathering outside will be reversed to a maximum group of 4 people from 27/03 onwards. (Children up to 12 years of age are not counted. Families larger than four may travel with more).

This measure will apply for 4 weeks.
Those present will respect the distance of 1.5 metres between them. When this is impossible, the mouth mask obligation applies.
In the playground, the wearing of a mouth mask is mandatory at all times.

  • The night-time clock of 24 to 5 hours is maintained.

Enjoying a safe visit?
You can find all the information on our corona info page.

Campsite
Always book your pitch in advance via https://webshop.zilvermeer.be/overnachten

Day recreation
From 01/04 you can only visit Zilvermeer if you have purchased a day ticket in the webshop:

https://webshop.zilvermeer.be/

These day tickets will be available for sale within a few days.

More information: www.info-coronavirus.be   

A summer with fewer worries is within our reach.
Hang in there, keep your distance, protect yourself and your loved ones.

_ _ _

Le Comité de consultation a décidé le 24/03 d'annoncer des mesures plus strictes.

Qu'est-ce que cela signifie pour Zilvermeer ?

"A partir du 27/03, 4 personnes pour sortir ensemble".

  • L'interdiction de se rassembler à l'extérieur sera ramenée à un maximum de 4 personnes à partir du 27/03. (Les enfants jusqu'à 12 ans ne sont pas comptabilisés. Les familles de plus de quatre personnes peuvent voyager avec plus).

Cette mesure s'appliquera pendant 4 semaines.
Les personnes présentes respecteront la distance de 1,5 mètre qui les sépare. Si cela est impossible, l'obligation de porter un masque s'applique.
Le port d'un masque buccal dans la cour de récréation est obligatoire à tout moment.

  • L'horloge de nuit de 24 à 5 reste en vigueur.

Vous profitez d'une visite en toute sécurité ?

Sur notre page d'information sur Corona, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin.

Camping

Réservez toujours votre emplacement à l'avance via https://webshop.zilvermeer.be/overnachten

Loisirs de jour

À partir du 01/04, vous ne pouvez visiter Zilvermeer que si vous avez acheté une carte journalière dans la boutique en ligne :

https://webshop.zilvermeer.be/

Ces billets pour la journée seront disponibles à la vente dans quelques jours.

Plus d'informations : www.info-coronavirus.be   

Un été avec moins de soucis est à notre portée.
Tenez bon, gardez vos distances, protégez-vous et protégez vos proches.

_ _ _ 

Der Konsultationsausschuss hat am 24.03. beschlossen, schärfere Maßnahmen anzukündigen.

Was bedeutet das für Zilvermeer?

"Ab dem 27.03. sollen 4 Personen gemeinsam nach draußen gehen".

  • Das Verbot, sich im Freien zu versammeln, wird ab dem 27.03. auf maximal 4 Personen zurückgenommen. (Kinder bis zu 12 Jahren werden nicht mitgezählt. Familien, die größer als vier sind, können mit mehr reisen).

Diese Maßnahme gilt für 4 Wochen.

Die Anwesenden halten den Abstand von 1,5 Metern zwischen ihnen ein. Ist dies nicht möglich, gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Maske.
Das Tragen eines Mundschutzes auf dem Spielplatz ist jederzeit Pflicht.

  • Die Nachtzeit von 24 bis 5 bleibt in Kraft.

Genießen Sie einen sicheren Besuch?

Auf unserer corona-Infoseite finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen.

Campingplatz

Buchen Sie Ihren Stellplatz immer im Voraus über  https://webshop.zilvermeer.be/overnachten

Tag Erholung

Ab dem 01.04. können Sie das Zilvermeer nur besuchen, wenn Sie eine Tageskarte im Webshop gekauft haben:

https://webshop.zilvermeer.be/

Diese Tagestickets werden in wenigen Tagen zum Verkauf angeboten.

Mehr Informationen: www.info-coronavirus.be   

Ein Sommer mit weniger Sorgen ist zum Greifen nah.
Halten Sie durch, halten Sie Abstand, schützen Sie sich und Ihre Lieben.