Update 18/03: Extra maatregelen coronavirus voor Zilvermeer

publish date
18.03.2020

Preventieve maatregelen coronavirus 

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om als provincie maximaal bij te dragen tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Dit om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Deze inspanningen blijken nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om extra maatregelen te nemen en na te leven!

Er werd o.a. beslist dat iedereen maximaal thuis moet blijven om externe contacten te beperken.

Om de veiligheid van alle werknemers en bezoekers te garanderen zal daarom het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer volledig sluiten, zowel de dagrecreatiezone als de camping tot voorlopig 5 april. Het is voor bezoekers en kampeerders dus verboden om tot dan het domein te betreden.

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer dankt je voor je inspanningen en vraagt om met de nodige kalmte de volgende maatregelen te volgen.

We passen de informatie aan van zodra we andere instructies krijgen. We blijven deze informatie delen op onze website www.zilvermeer.be en onze sociale media kanalen.

Wat kan je zelf doen om je te beschermen en besmetting te vermijden?

 1. Als je niest of hoest, doe dit dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg. Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen.
 2. Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik handalcohol om de handen regelmatig te ontsmetten.
  • na elk toiletbezoek
  • voor en na het eten
  • na het snuiten van je neus
  • na hoesten en niezen
  • als je thuiskomt van het werk
  • als je veel mensen hebt ontmoet
 3. Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan. 
 4. Als je ziek bent, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen en blijf zo veel mogelijk weg van kwetsbare mensen.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Bedankt voor jullie begrip en solidariteit.
Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Volgende van de detaillijst